Samenstelling

Samenstelling

De adviesraad heeft 9 tot 11 leden en een onafhankelijke voorzitter. Ambtelijk wordt de adviesraad ondersteund door een door het college benoemde ambtelijk secretaris en contactambtenaar. De verordenig is beschikbaar op de website van de gemeente Vlaardingen. Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen.
Jan van der Pol Donna M.C. Brekelmans Anneke Clement Ingeborg van Ham Ellen de Vries Faruk Yurdem Hannie Madern Rob van der Knaap Jan Hoefnagel Ariea Putter