Vergaderingen

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen zijn openbaar. Een ieder is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen worden gehouden van 18.00 - 20.00 uur in het stadhuis van Vlaardingen, Markt 11, tenzij anders vermeld op de agenda. Als de actualiteit daarom vraagt, zoals bij voorschriften rond corona, kan van het schema worden afgeweken.

Vergaderdata 2023

De openbare vergaderingen worden in 2023 gehouden van 18.00 – 20.00 uur.

 • 31 januari 2023

  (Openbaar)
 • 14 maart 2023

  (Openbaar)
 • 09 mei 2023

  (Openbaar)
 • 20 juni 2023

  (Besloten)
 • 27 juni 2023

  (Openbaar)
 • 12 september 2023

  (Openbaar)
 • 24 oktober 2023

  (Openbaar)
 • 12 december 2023

  (Openbaar)